python udisks – 枚举设备信息

很显然,使用udisks二进制可以获得大量有关连接磁盘的信息:

udisks --show-info /dev/sda1 

udisks显然只是列举了可用的udev数据。

是否有可能使用python获取这些信息? 说例如,如果我只是想检索设备的序列号,安装点和大小。

Solutions Collecting From Web of "python udisks – 枚举设备信息"

您可以直接在python中通过dbus使用Udisk。

 import dbus bus = dbus.SystemBus() ud_manager_obj = bus.get_object("org.freedesktop.UDisks", "/org/freedesktop/UDisks") ud_manager = dbus.Interface(ud_manager_obj, 'org.freedesktop.UDisks') for dev in ud_manager.EnumerateDevices(): device_obj = bus.get_object("org.freedesktop.UDisks", dev) device_props = dbus.Interface(device_obj, dbus.PROPERTIES_IFACE) print device_props.Get('org.freedesktop.UDisks.Device', "DriveVendor") print device_props.Get('org.freedesktop.UDisks.Device', "DeviceMountPaths") print device_props.Get('org.freedesktop.UDisks.Device', "DriveSerial") print device_props.Get('org.freedesktop.UDisks.Device', "PartitionSize") 

可用的完整的属性列表在这里http://hal.freedesktop.org/docs/udisks/Device.html

如果一切都失败了,你可以解析udisks的输出。 以下是Python3.2中的一个示例脚本:

 from subprocess import check_output as qx from configparser import ConfigParser def parse(text): parser = ConfigParser() parser.read_string("[DEFAULT]\n"+text) return parser['DEFAULT'] def udisks_info(device): # get udisks output out = qx(['udisks', '--show-info', device]).decode() # strip header & footer out = out[out.index('\n')+1:] i = out.find('=====') if i != -1: out = out[:i] return parse(out) info = udisks_info('/dev/sda1') print("size = {:.2f} GiB".format(info.getint('size')/2**30)) print("""mount point = {mount paths} uuid = {uuid}""".format_map(info)) # complex values could be parsed too info = udisks_info('/dev/sda') drive_data = info['drive'].replace('ports:\n', 'ports:\n ') print('serial =', parse(drive_data)['serial']) 

产量

 size = 57.15 GiB mount point = / uuid = b1812c6f-3ad6-40d5-94a6-1575b8ff02f0 serial = N31FNPH8